Vi återvinner metall och katalysatorer

Genom att återvinna skrot och metaller ser vi inte bara till att göra besparingar för miljön och ekonomin, utan vi bevarar också värdefulla material för kommande generationer.

Kevins Katalysatorer finns här för dig som söker en seriös partner för återvinning av metall och katalysatorer. På vår återvinning tar vi emot järn, stål, aluminium och övrig metallskrot, för att återvinna det på ett miljöriktigt sätt.

Vi betalar också bra för det.

Sälj ditt skrot till oss

Vår skrot i Vänersborg har 
öppet mellan 08.30-16.30

  • Vi köper in för bästa dagspris

  • Vi köper från större och mindre aktörer

  • Vi har noll tolerans mot stöldgods

Vad gör metallåtervinning så viktig?

Efterfrågan på metall har ökat stadigt de senare åren. Vi har blivit allt mer medvetna om hur skrot, metall och skadliga råvaror påverkar miljön. Allt fler aktörer gör därför också vad de kan för att ta hand om dessa material på sätt som är mer skonsamma mot miljön.

Kevins Katalysatorer finns här för dig som söker en seriös partner för återvinning av metall och katalysatorer. På vår återvinning tar vi emot järn, stål, aluminium och övrig metallskrot, för att återvinna det på ett miljöriktigt sätt.

Återvinning av skrot och metall i Vänersborg

Dessutom ger vi på Kevins Katalysatorer ett bra pris för att ta hand om ert skrot, oavsett om det rör sig om skrot eller om du vill bli av med dina trasiga katalysatorer eller partikelfilter.

Skrot och återvinning av metall i Vänersborg

Vi återvinner metall och katalysatorer

Järn, stål, koppar och aluminium är enkla att återvinna. Genom att sortera och smälta om metallerna kan de sedan användas för tillverkning av nya produkter. Ju enklare uppbyggnad skrotet har, desto enklare blir också återvinning av det. Innehåller ditt metallskrot flera olika komponenter, måste dess metaller också separeras innan det kan återvinnas på rätt sätt.

Återvinningen av tungmetaller som bly, nickel, krom, och tenn är betydligt svårare. Därför är också produkter som innehåller tungmetaller, såsom batterier och elektronik, svårare att hantera. Problemet med dessa metaller är att de löses upp och sprids i små partiklar när de utsätts för luft eller vatten. Eftersom tungmetallerna också är skadliga för miljön, människor och djur, krävs det att dessa metaller hanteras varligt och tas hand om någon som vet hur avfall och metall ska sorteras och återvinnas.

Vad gör man med återvunnen metall?

Järn, stål, koppar och aluminium är enkla att återvinna. Genom att sortera och smälta om metallerna kan de sedan användas för tillverkning av nya produkter. Ju enklare uppbyggnad skrotet har, desto enklare blir också återvinning av det. Innehåller ditt metallskrot flera olika komponenter, måste dess metaller också separeras innan det kan återvinnas på rätt sätt.

Med hjälp av återvunnet material sparar vi också stora mängder energi. Som exempel kan man göra en energibesparing på hela 95 %. genom att återvinna aluminium.

Sälj ditt skrot till oss

Varför bör katalysatorer återvinnas?

Generellt går det åt betydligt mindre energi för att återvinna ädelmetaller än att utvinna nya. Palladium, platina och rodium och andra ädelmetaller är sällsynta, vilket gör att det är mer energieffektivt att sortera och låta dessa återvinnas på rätt sätt än att utvinna nya metaller från berggrunden.

Just av denna anledning lönar det sig också att låta oss köpa och hämta upp materialet. Oavsett vilken mängd det rör sig om kan du enkelt och smidigt boka tid för upphämtning hos oss. På vår metallåtervinning ser vi till att du får ett bra pris och att dina katalysatorer återvinns som de bör.

Vi köper dina katalysatorer och partikelfilter i Vänersborg.

Vi köper dina katalysatorer för ett bra pris

Det är inte alltid lätt att bli av med trasiga katalysatorer. På Kevins Katalysatorer ser vi till att dina gamla katalysatorer tas om hand och återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Oavsett om du som privatperson, verkstad eller bildemontering vill bli av med dina katalysatorer, kan du boka tid för upphämtning genom att kontakta oss. Genom att sälja dem till oss får du också bästa dagspris samtidigt som vi ser till de återvinns på ett sätt som inte skadar natur och miljö.

Vi har dessutom nolltolerans mot stöldgods.

Call Now Button