Vi köper ert skrot & era katalysatorer till bästa dagspris

MILJÖ & TILLSTÅND

VI TAR VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN

All vår verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och riktlinjer och på ett seriöst sätt. Vi ser det som en självklarhet att sträva efter en bra och säker miljöhantering. Läs vidare

VI KÖPER

KATALYSATORER & PARTIKELFILTER

Vi köper katalysatorer och partikelfilter
för bästa dagspris från större och mindre aktörer.
Vi hämtar i stora delar av landet. Läs vidare

VI KÖPER PÅ MOTORTÄVLINGAR

FOLKRACE, RALLYCROSS SM & BILCROSS SM

Dessa 3 Motorsport grenar kommer vi befinna oss på under 2021 och köpa in era katalysatorer till bästa möjliga dagspris.

Ring Kevin
070 460 22 79

Call Now Button