Miljö & Tillstånd

All vår verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och riktlinjer och på ett seriöst sätt. Vi ser det som en självklarhet att sträva efter en bra och säker miljöhantering.

Vi har erforderliga tillstånd för att bedriva verksamhet med handel av avfall och innehar Transporttillstånd av Länsstyrelsen.

Vi innehar även lagringstillstånd utfärdat av Essunga kommun.

Call Now Button